Skilsmisseskøde

Tinglysning af skilsmisseskøde

Pris kr. 1.099,-

*Tinglysningsafgift kr. 1.660,- til staten tillægges

  • Indhente oplysninger til skødet
  • Udarbejdelse af skilsmisseskøde
  • Tinglysning af skødet
  • Afslutning af skødesagen, med besked til parterne

Hvis I skal skilles eller separeres, kan det være aktuelt, at den ene part overtager jeres fælles bolig.
I den situation, vil der skulle udarbejdes et skilsmisseskøde, så den part, der bliver boende, overtager de juridiske og økonomiske forpligtigelser for jeres tidligere fælles bolig.

Vi skal bruge følgende oplysninger fra jer:

• Begge parters fulde navne, CPR-nr. og e-mail.
• Ejendommens adresse.
• Overtagelsesdagen.
• Købesummen/restgælden, der overtages af køber eller hvis der er særlige aftaler herom.
• Skilsmissebevillingen.

Er der gæld i ejendommen, som begge parter hæfter for, skal der ligeledes indhentes accept fra långiverne.

Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde, udgør således kun den faste på kr. 1.660,00.

NB! Det er vigtigt, at vi modtager jeres skilsmissebevilling, idet den skal vedhæftes skødet. Denne er grundlaget for, at I fritages for den ”normale” variable afgift. I skal kontakte Familieretshuset i forhold til jeres skilsmisse/separationsbevilling.

BESTIL TINGLYSNING AF SKILSMISSESKØDE

Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.
Sammen gennemgår vi dit behov og først når vi er enige, sender vi dig en ordrebekræftelse.

Indtast din kontaktoplysninger nedenfor: