Tinglysning af skilsmisseskøde

Pris kr. 1.199,- inkl. moms

Indhentning af oplysninger til skødet

Udarbejdelse af skødet

Tinglysning af skødet

Afslutning af skødesagen

Tinglysning af skilsmisseskøde

Pris kr. 1.199,- inkl. moms

*Tinglysningsafgift kr. 1.750,- til staten tillægges

Indhente oplysninger til skødet

Udarbejdelse af skilsmisseskøde

Tinglysning af skødet

Afslutning af skødesagen, med besked til parterne

Hvis I skal skilles eller separeres, kan det være aktuelt, at den ene part overtager jeres fælles bolig.
I den situation, vil der skulle udarbejdes et skilsmisseskøde, så den part, der bliver boende, overtager de juridiske og økonomiske forpligtigelser for jeres tidligere fælles bolig.

Vi skal bruge følgende oplysninger fra jer:

• Begge parters fulde navne, CPR-nr. og e-mail.
• Ejendommens adresse.
• Overtagelsesdagen.
• Købesummen/restgælden, der overtages af køber eller hvis der er særlige aftaler herom.
• Skilsmissebevillingen.

Er der gæld i ejendommen, som begge parter hæfter for, skal der ligeledes indhentes accept fra långiverne.

Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde, udgør således kun den faste på kr. 1.750,00.

NB! Det er vigtigt, at vi modtager jeres skilsmissebevilling, idet den skal vedhæftes skødet. Denne er grundlaget for, at I fritages for den ”normale” variable afgift. I skal kontakte Familieretshuset i forhold til jeres skilsmisse/separationsbevilling.

Værd at vide om skilsmisseskøder

Hvis I står i situationen og har taget beslutningen, at I skal skilles, er der rigtig mange spørgsmål der dukker op og beslutninger der skal tages. Én af disse beslutninger kan være, hvis I har fælles bolig om den skal sælges eller om en af jer, skal overtage boligen og blive boende.

Såfremt I vælger den sidste løsning og en af jer overtager boligen, vil der skulle tinglyses et nyt skøde, så den part der bliver boende, overtager de juridiske og økonomiske forpligtigelser for jeres tidligere fælles bolig.

Hvad er tinglysning af skilsmisseskøde?

En tinglysning er helt grundlæggende, det der sikre ejer den juridiske ret til boligen. Derfor kalder man også en tinglysning en sikringsakt. Når man tinglyser skødet i forbindelse med skilsmissen, bliver du (hvis det er dig der overtager) den formelle ejer af ejendommen.

I forlængelse heraf sikrer tinglysningen, at din tidligere ægtefælles eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen og ligeledes åbner en tinglysning af nyt skøde op for muligheden for at optage/ændre lån i ejendommen. Da bankerne og kreditforeningerne kræver, at du er formel ejer af din ejendom i tingbogen.

I praksis er skødet i dag et elektronisk dokument, da tinglysningen er blevet digitaliseret. Det underskrives sædvanligt af alle parter med deres NemID, inde på tinglysning.dk når skødet er udarbejdet. Når skødet er tinglyst, det vil sige, at der er ændret adkomst og du står som eneejer af ejendommen, så er omverdenen blevet gjort opmærksom på, at ejendommen har fået ny ejer.

Du kan desuden finde alle de tinglyste oplysninger om ejendommen, ved at søge ejendommen frem inde på Tinlgysning.dk, da disse oplysninger er offentlig tilgængelige.

Hvad står der i et skøde & hvilke oplysninger skal der bruges?

Et skøde i forbindelse med skilsmisse, kaldes ofte et skilsmisseskøde.

De oplysninger, der skal bruges og vil blive noteret i skødet er;

Navn/cpr. nr. på begge parter
Overtagelsesdagen
Ejendommens adresse
Købesummens størrelse, denne kan eventuelt repræsentere restgælden, hvis det er denne der overtages
Skilsmissebevillingen
Desuden vil der blive indhentet accept fra din bank, at de accepterer, at du overtager ejendommen selv, dette er dog kun gældende, hvis der er gæld i ejendommen, da panthaver så skal godkende, at du overtager ejendommen.

Det er vigtigt, at vi modtager jeres skilsmissebevilling, idet den skal vedhæftes skødet. Denne er grundlaget for, at I fritages for den ”normale” variable afgift. Se nedenstående, hvor det er oplyst, hvad det koster og tinglyse skødet.

I skal kontakte Familieretshuset i forhold til jeres skilsmisse/separationsbevilling.

Hvad koster det at tinglyse et skilsmisseskøde?

Prisen på at tinglyse et skøde varierer fra de forskellige udbydere der er på markedet.

Hos BoligPartner får du altid en fair og gennemskuelig pris og vi ved, at vi har en af de skarpeste priser på markedet for tinglysning af et skilsmisseskøde til kun kr. 1.199,00.

I den pris er indeholdt, indhente oplysninger og bankens godkendelse til skødet. Komplet udarbejdelse af skilsmisseskøde og tinglysning heraf. Sagen afsluttes med besked til parterne. Vi er altså med hele vejen og klarer alt det praktiske fra start til slut.

Oveni det honorar, som du skal betale for at f.eks. din rådgiver eller advokat udfærdiger og tinglyser skødet, skal du også betale en tingslysningsafgift til staten. Den kan man ikke komme uden om og består normalt af to dele;

Den første del, er den faste afgift på kr. 1.750,00
Den anden del, man normalt betaler er 0,6% af købesummen i variabel afgift.
Når man tinglyser et skilsmisseskøde, og i den forbindelse vedhæfter skilsmissebevillingen ved anmeldelse til Tinglysningsretten, så betaler man kun den faste afgift på kr. 1.750,00, hvilket betyder man er fritaget for den variable afgift, som kan betyde en meget stor besparelse for jer.

Det betyder, at hvis I får tinglyst jeres skøde gennem BoligPartner vil den samlede udgift til honorar og tinglysningsafgift være kr. 2.949,00

Kan man selv tinglyse et skilsmisseskøde?

Ja, det er som udgangspunkt frit for enhver at tinglyse et skøde, og man kan finde vejledninger herom på tinglysning.dk. Men langt de fleste vælger at lade deres rådgiver stå for tinglysningen, da proceduren ikke er helt simpel, og det er en fordel at den professionelle rådgiver er dækket af en ansvarsforsikring, hvis der skulle ske fejl.

Processen foregår som nedenstående;

Oplysningerne indhentes til skødet
Skødet udarbejdes på tinglysning.dk
Skødet underskrives af parterne med NemID
Skødet anmeldes til tinglysning
Tinglysningsafgift betales i forbindelse med at det anmeldes
Anmelder af skødet modtager e-mail om, at skødet er tinglyst

Bestil tinglysning af skilsmisseskøde

Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt. Sammen gennemgår vi dit behov og først når vi er enige, sender vi dig en ordrebekræftelse. Indtast din kontaktoplysninger nedenfor:

God og venlig professionel hjælp ved…

God og venlig professionel hjælp ved køb af hus. Udarbejdelse af skøde, samt tinglysning mm. Kan anbefale Louise Birkedal ved Bolig partner

Marianne Holst