Køberpakke

Pris kr. 5.995,- inkl. moms

Vi gennemgår købsaftalen og alle handlens dokumenter

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse, med eventuelle forbehold for handlen

Vi sikre handlens afslutning i sin helhed

Køberpakke

Pris kr. 5.995,- inkl. moms

*Tinglysningsafgift til staten tillægges

Vi gennemgår købsaftalen og alle handlens dokumenter

Vi fremsender rådgivningsskrivelse til køber, om de særlige forhold ved handlen, man skal være opmærksom på

Vi udarbejder godkendelsesskrivelse, med eventuelle forbehold for handlen

Vi sørger for korrespondancen med handlens parter om godkendelse af handlen

Vi godkender handlen i sin helhed

Vi sørger for udarbejdelse eller kontrol af skøde

Vi sørger for, at alt er på plads til overtagelsesdagen

Vi sørger for udarbejdelse eller kontrol af refusionsopgørelse

Vi sikre handlens afslutning i sin helhed

Køberpakken, er den fulde løsning, hvor vi er med fra A – Z og vores kunders fortrukne valg.

Vi sikrer jeres interesser som køber

Med køberpakken gennemgår vi som jeres boligrådgiver, købsaftalen og alle handlens dokumenter. I vil modtage en rådgivningsskrivelse omkring de juridiske forhold, som i skal være særligt opmærksomme på.

Det kan eventuelt være servitutter med rådighedsindskrænkninger, bygninger det ikke er korrekt registeret eller godkendt af myndighederne, fælleslån i foreninger mv.

Køberpakken indeholder desuden udarbejdelse af godkendelsesskrivelse, korrespondance med handlens parter, og godkendelse af handlen i sin helhed. Ved handlens afslutning sørger vi ligeledes, for skøde/tinglysning samt refusionsopgørelse.
I tilfælde af, at handlen annulleres, får du naturligvis ingen regning fra os.

Tryghed gennem hele processen

Med BoligPartners køberpakke, får du trygheden igennem hele processen.
Vi overtager ansvaret, bevare overblikket og sikre jeres interesser i hele forløbet.

Bemærk, at der vil være et tillæg, såfremt jeres boligkøb omhandler enten en ideel anpart, projektkøb, landbrug eller grundkøb. Dette er på grund af, at sagsbehandlingen er mere omfattende ved disse boligformer.
Er du interesseret i at vide mere? Så se vores artikel om køberrådgivning.