berigtigelse af bolighandel

Auktionsskøde

Tinglysning af auktionsskøde

Pris kr. 2.995,-

*Tinglysningsafgift til staten tillægges

  • Indhente oplysninger til skødet
  • Udarbejdelse af skødet
  • Tinglysning af skødet
  • Afslutning af skødesagen

Har du har købt en ejendom på tvangsauktion, skal du have udstedt et auktionsskøde af fogedretten.
Typisk vil et auktionsskøde blive udstedt, når du som køber har dokumenteret, at du har opfyldt alle dine forpligtigelser hertil, hvilket vil sige: Betalt budsummen, fremsendt samtykkeerklæringer fra de panthavere, der har fået dækning og derudover opfylder alle auktionsvilkårene.
Du vil efterfølgende modtage auktionsskødet fra retten i papirform, og vi kan hjælpe dig med at få det tinglyst digitalt, så du kommer til at stå i tingbogen som retmæssig ejer.

Transportskøde
Hvis du påtænker at videresælge ejendommen indenfor et år, skal du ikke udtage skøde på ejendommen, men i stedet få udarbejdet et transportskøde når køberen er fundet, inden for en periode på 12 måneder. På denne måde sparre du afgiften til staten og ”transportere” denne over til den nye køber.

Såfremt du har erhvervet en ejendom på tvangsauktion, så ring til os, så finder vi den helt rigtige løsning til dig.

BESTIL TINGLYSNING AF AUKTIONSSKØDE

Udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.
Sammen gennemgår vi dit behov og først når vi er enige, sender vi dig en ordrebekræftelse.

Indtast din kontaktoplysninger nedenfor: