fbpx
huskøb guide tjekliste

Guide til huskøb – tjekliste ved overtagelse af hus

Dagen du har ventet på, er endelig kommet, men er du godt forberedt? Din køberrådgiver er med dig hele vejen, og derfor har vi her lavet en guide til huskøb med en tjekliste til dig. Hent gratis tjeklisten herunder:

Inden overtagelsesdagen

Selve bolighandlen er i sidste fase af processen og du kan snart få nøglerne til din nye bolig. Dog har du og din køberrådgiver lidt flere praktiske opgaver, I skal igennem inden overtagelsesdagen:

 • Din køberrådgiver skal have meldt endelig handel, hvilket vil sige at alle forbehold din rådgiver (i samråd med dig) har stillet overfor sælger/mægler, skal være afklaret.
 • Næste opgave er ”Tinglysning af skøde”. Du skal underskrive skødet med NemID på tinglysningen.dk. Skødet er det officielle dokument som viser, hvem der ejer ejendommen. Denne oplysning er offentlig tilgængelig.
 • Din bank skal stille en bankgaranti, der garanterer sælger, at købesummen vil blive deponeret senest på den aftalte overtagelsesdag. Hvis du selv har det fulde beløb, skal banken overføre betaling til sælger. Det samme er gældende hvis overtagelsesdagen er tæt på tidspunktet, hvor du køber ejendommen. Din bank hjælper dig med denne del og din køberrådgiver samt mægler sikrer dig, at banken gør det indenfor tidsfristen.
 • Handelsomkostninger, som indeholder honorar til køberrådgiver og tinglysningsafgiften til SKAT for skødet (0,6% af købesummen + 1.660 DKK i fast gebyr), skal være betalt.
 • Hvis du har købt hus eller villalejlighed skal hus/brandforsikring være tegnet og træde i kraft den dag, du får nøglerne i hånden.
 • Hvis du har købt hus eller villalejlighed og ønsker at tegne ejerskifteforsikring, skal denne være tegnet og ofte betalt den dag, du modtager nøglerne. Det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring, efter du får nøglerne.
 • Hvis du har købt en ejerlejlighed og ønsker at tegne en lejlighedsforsikring, skal denne være tegnet inden du får nøglerne.
 • Du skal melde flytning på borger.dk

Som det fremgår af ovenstående, er der stadig en del, der skal på plads, inden du kan få nøglerne til din nye drømmebolig. Køberrådgiveren vil hjælpe dig hele vejen gennem bolighandlen – så alle ovenstående deadlines overholdes og du vil blive informeret om, hvad du som køber skal være opmærksom på.

På overtagelsesdagen

Du er dog ikke helt i mål endnu. På selve overtagelsesdagen skal du huske følgende:

 • Overtagelsen er som udgangspunkt kl. 12.00 – medmindre andet er aftalt.
 • Hvis du aftaler en anden overtagelsesdag med mægler/sælger, er det meget vigtigt, at du giver din køberrådgiver denne information, da rådgiveren, som tidligere nævnt, sikre at alle ovenstående punkter er afklaret, inden du får nøglerne. Dermed sikre du, at der ikke glemmes noget eller mister muligheden for at tegne ejerskifteforsikring.
 • Der er desværre ikke et krav om, at ejendommen er rengjort (selvom det kunne være dejligt). Det er dog kutyme at ejendommen er ryddelig på overtagelsesdagen. Du kan derfor ikke klage over manglede rengøring.
 • Alle hårde hvidevarer, som er nævnt i købsaftalen eller salgsopstilling, skal være funktionsdygtige på overtagelsesdagen. Derfor skal du gennemgå dem alle og gerne sammen med mægler, Det er en god idé, at du sammen med mægler gennemgår og afprøver evt. hårde hvidevarer og stikkontakter, så I er sikre på, at alt er som aftalt. Du vil være godt stillet i forhold til at rette krav mod sælger, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da mægler også selv har set denne mangel. Du skal huske at give din køberrådgiver besked, hvis ikke de hårde hvidevarer virker, da rådgiveren kan hjælpe med evt. krav overfor sælger. Du kan med fordel tage billeder/videoer af disse mangler.
 • Alle forbrugsmålere, såsom el, vand, varme, brænde og olie aflæses. Hvis forsyningsværkerne IKKE selv afregner overfor sælger, vil målingerne blive medtaget på refusionsopgørelsen, som opdeler de forskellige udgifter mellem køber og sælger. (Du kan læse mere om refusionsopgørelsen længere nede)
 • Gennemgå boligen for fejl og mangler. Send dem alle til din køberrådgiver, der vil hjælpe dig med at afklare, hvilke fejl og mangler, som man eventuelt kan rette mod sælger. Der vil være en del småfejl, som man ikke kan rette krav for (gælder ikke hårde hvidevarer), da der er en bagatel grænse på ca. 5000 DKK for fejl og mangler, som man med rimelig kan forvente når man køber en bolig, der har været beboet.

Efter overtagelsen

Efter overtagelsesdagen, er det sidste step refusionsopgørelsen, inden hele dit bolighandel er afsluttet.

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen, men som skal betales af køber fra overtagelsesdagen – eller omvendt. f.eks. betaler sælger ofte ejendomsskat forud for 6 måneder ad gangen. Hvis køber flytter ind i denne periode, vil køber skulle refundere noget af ejendomsskatten til sælger. Dette sker via refusionsopgørelsen. Det samme gør sig gældende, hvis man har tegnet en ejerskifteforsikring. I det tilfælde betaler sælger halvdelen af den ejerskifteforsikring, som sælger har tilbudt. Dette beløb medtages også på refusionsopgørelsen, som til slut viser om køber eller sælger har penge til gode, ligesom forbrugsaflæsninger medtages, hvis ikke forsyningsværkerne selv afregner disse.

Refusionsopgørelsen udarbejdes af mægler eller køberrådgiveren mellem 14-30 dage efter du er flyttet ind.

Når både du og sælger har godkendt refusionsopgørelsen, saldoen er betalt til den af Jer, som skal have penge retur og skødet ikke længere har anmærkninger med sælgers tidligere lån, vil hele din bolighandel være afsluttet. Din sag med køberrådgiveren er endelig slut, hvis du har valgt en køberrådgiver, som vil være med dig i handlen hele vejen fra start til slut.

Vi håber vores guide til huskøb kan gøre det lidt nemmere at få styr på det hele, og gøre dig mere tryg i handlen af dit nye hus.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål?

Skriv til os herunder, så vi vender vi tilbage til dig hurtigst muligt – eller ring til os på 70 60 50 38.

Kommentarer lukket til Guide til huskøb – tjekliste ved overtagelse af hus
berigtigelse af ejendomshandel

Berigtigelse af ejendomshandel

Hvad betyder berigtigelse af ejendomshandel?

Berigtigelse af ejendomshandel, er et begreb man ikke kommer udenom, når man køber bolig. Men de færreste ved, hvad det egentlig betyder i praksis, når man har fundet sin nye bolig.

Det betyder helt konkret, at når købsaftalen er underskrevet af alle parter, og alle forbehold er afklaret, kan handlen betragtes som endelig. Herefter starter den praktiske fase af ejendomshandlen, hvor handlen skal berigtiges. Berigtigelse handler altså om afslutningen af ejendomshandlen.

Du skal som køber sikre din juridiske ret til boligen, og det sker ved udarbejdelse og tinglysning af skødet. Skødet er nemlig din dokumentation for, at du er retmæssig ejer af din nye ejendom og ejerskiftet bliver hermed registeret i tingbogen.

Når der foreligger et tinglyst, anmærkningsfrit skøde – det vil sige at der ikke er noteret anmærkninger (fx sælgers gamle lån) heri, som har betydning for parterne, kan købesummen frigives til sælger – dog tidligst på overtagelsesdagen.

Berigtigelse af ejendomshandel omfatter udover tinglysning af skødet, hvor der ændres adkomst på ejendommen, også en refusionsopgørelse.

En refusionsopgørelse er opgørelsen mellem dig og sælger, og jeres økonomiske mellemværende i ejendomshandlen, hvor skæringsdatoen typisk er overtagelsesdagen. Såfremt der er udgifter, som er betalt forud eller endnu ikke opkrævet/afregnet, bliver de reguleret i refusionsopgørelsen mellem jer. Det vil sædvanligt være poster som ejendomsskatter, oliebeholdning, eventuelt ejerskifteforsikring mv.

Man kalder det at berigtige en ejendomshandel, når man sikrer, at handlen bliver gennemført, som aftalt i købsaftalen.

Skal vi hjælpe dig med berigtigelse af bolighandlen?

Processen – Faserne i en berigtigelse af ejendomshandel

Fakta om berigtigelse:

 • Der skal oprettes et digitalt skøde på tinglysning.dk. Den der opretter det, vil blive anmelder heraf.
 • Prøvetinglysningen af skødet, sendes til godkendelse hos den anden part.
 • Når skødet er godkendt af alle parter, signeres skødet digitalt med NemID af alle parter. Såfremt man ikke har NemID, kan skødet signeres af anden part, hvis man har givet en tinglysningsfuldmagt hertil.
 • Skødet anmeldes til tinglysning, og afgiften hertil opkræves med det samme.
 • Det tinglyste skøde kommer retur på e-mail til anmelder, eventuelt med anmærkninger om sælgers lån.
 • Der skal gives besked til modpart, samt involverede pengeinstitutter om tinglysningen. Så pengeinstitutterne kan få tinglyst købers nye lån og aflyst sælgers gamle lån. I forbindelse med tinglysningen underrettes kommunen og SKAT automatisk om ejerskiftet.
 • Der skal udarbejdes en refusionsopgørelse.
 • Alle parter skal godkende refusionsopgørelsen.
 • Når skødet er anmærkningsfrit (alle sælgers lån er aflyst), bliver det sendt til anmelder pr. e-mail fra Tinglysningsretten. Købesummen frigives til sælgers disposition, dog tidligst på overtagelsesdagen.

Hvem skal berigtige ejendomshandlen?

Der er ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige en ejendomshandel. Det er altså helt op til dig at beslutte, om du ønsker egen rådgiver, der forestår berigtigelse af ejendomshandel.

Det er heller ikke lovmæssig bestemt, om det er køber eller sælger, der skal forestå berigtigelsen. Dog bør det under alle omstændigheder fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige ejendomshandlen. Det er meget forskelligt, om det har været til genstand for forhandling under købsprocessen.

Igennem de senere år, har det typisk være købernes ansvar og berigtige ejendomshandlen, men det er blevet mere alment, at det kan være aftalt at sælgers rådgiver berigtiger handlen. Såfremt du har en køberrådgiver i din ejendomshandel, vil det være deres opgave at kontrollere at oplysningerne er noteret korrekt i skødet, og at samtlige poster er medtaget i refusionsopgørelsen, så dine interesserer bliver varetaget igennem hele ejendomshandlen.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver og er forpligtiget til at varetage deres interesser i hele forløbet. Dette forhold er reguleret i ”Lov om formidling af fast ejendom m.v.” Her fremgår det direkte af bestemmelserne, at ejendomsmægleren alene er sælgers repræsentant.

Det betyder i praksis, at ejendomsmægleren godt må berigtige ejendomshandlen, men hvis samme mægler, også repræsenterer sælger i handlen, må vedkommende ikke rådgive dig også.

Det kan derfor altid anbefales, at du som køber har din egen rådgiver, der varetager dine interesser gennem ejendomshandlens forløb. Din rådgiver kan sikre dig, at købsaftalen er i overensstemmelse med dine ønsker, samt stå for berigtigelsen af ejendomshandlen. Når hver part har sin egen rådgiver, er der ingen tvivl om, hvem der rådgiver hvem i ejendomshandlen.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål?

Skriv til os herunder, så vi vender vi tilbage til dig hurtigst muligt – eller ring til os på 70 60 50 38.

Kommentarer lukket til Berigtigelse af ejendomshandel
Køberrådgivning

Køberrådgivning sikrer dig en mere gennemsigtig & tryg bolighandel

En god køberrådgiver kan sikre dig, at du ikke ender med en dårlig bolighandel. Det lyder måske en smule klicheagtigt, men uagtet dette, så kan en god køberrådgivning oplyse dig om alle de forhold du skal være særligt opmærksom på og hjælpe dig med at undgå faldgruberne, som kan ende med at blive en dyr fornøjelse.

Et boligkøb er på mange måder en livsomvæltende beslutning, og har stor indflydelse på din fremtidige privatøkonomi. Det er derfor vigtigt og være godt klædt på, så man undgår potentielle faldgruber og dermed uforudsete udgifter.

Køberrådgivning sikrer dine interesser som køber

Det er vigtigt og holde sig for øje, at i en ejendomshandel er ejendomsmægleren sælgers rådgiver. Det betyder, at ejendomsmægleren repræsenterer alene sælger, og er forpligtiget til at varetage sælgers interesser i hele forløbet, som typisk er at sælger får den bedste pris og de bedste vilkår i ejendomshandlen.

Det efterlader køberne i en situation, hvor de umiddelbart ikke har en rådgiver til at varetage deres interesser i en at livets største investeringer.

Når man køber en bolig, er der ikke noget krav om, at man skal have en rådgiver tilknyttet. Det kan dog vise sig at have flere fordele med en allieret til at varetage ens interesser, og generelt skabe tryghed og overblik gennem hele processen. Køberrådgivning er et forholdsvis nyt begreb, men ikke desto mindre vigtigt, i forhold til udviklingen på boligmarkedet, hvilket også kan ses i stigningen af markedet for køberrådgivning.

Som køber er det nemlig dit ansvar og forstå handlens dokumenter og dens sammenhæng, og det er blandt andet det ansvar du overlader til køberrådgiveren. Der er mange papirer, dokumenter og oplysninger du som boligkøber skal forholde dig til og én af køberrådgiverens fornemmeste opgaver er, at oplyse dig bedst muligt om den ejendom du er ved at købe og dernæst forhandle de bedst mulige vilkår på plads, for dig som køber. Det skaber tryghed, og giver plads til at du kan koncentrere dig om andre ting i forbindelse med boligkøbet.

En køberrådgiver er din rådgiver i bolighandlen fra A til Z og kan blandt andet varetage nedenstående opgaver:

 • Forhandling af prisen på boligen
 • Juridisk gennemgang af købsaftalen og alle handlens dokumenter
 • Korrespondance med handlens parter
 • Spotte potentielle faldgruber
 • Forhandle bedre vilkår for dig, som køber
 • Berigtigelse af bolighandlen – Tinglysning af skøde/refusionsopgørelse
 • Overholdelse af relevante tidsfrister og deadlines
 • Skabe tryghed og overblik gennem hele processen
 • Overtage det juridiske ansvar i handlen.

Undgå faldgruberne og uforudsete udgifter med køberrådgvning

At have en kompetent juridisk køberrådgiver ved sin side gennem hele forløbet, skaber tryghed og kan samtidig spare dig for uforudsete udgifter.

En køberrådgiver sikre dig blandt andet de mest fordelagtige vilkår i handlen, som kan være i forbindelse med overtagelsen, forhold der skal undersøges yderligere eller forhold der skal registreres korrekt ved offentlige myndigheder, forinden ejendommen overtages af dig.

Det er en stor mundfuld og skulle håndtere en bolighandel alene og det er en disciplin som en erfaren køberrådgiver arbejder med hver dag, hvilket betyder at de kan optimere handlen og processen for dig, så du står med de bedst mulige kort på hånden, inden du acceptere handlen endeligt.

Ingen handel – Ingen regning

Man skal huske på, at de fleste parter i en bolighandel driver en forretning, og selvom køberrådgivning også er en udskrivning i forbindelse med ejendomshandlen, er de godt givet ud, da du har en uvildig part der varetager dine interesser gennem hele forløbet.

Du kan med fordel vælge en køberrådgiver, der arbejder efter princippet om, hvis handlen ikke bliver endelig, så modtager du heller ikke en regning. Derved undgår du at stå med en regning, i en ejendomshandel, hvor I ikke kunne blive enige om forholdene.

Hvad enten du vælger at benytte en erfaren køberrådgiver eller boligadvokat er du dækket på samme måde, såfremt du naturligvis vælger en køberrådgiver der er fuldt ud ansvarsforsikret.
Begge parter varetager de samme opgaver i processen i forbindelse med godkendelse af handlen, tinglysning af skøde, frigivelse af købesummen etc. Den største forskel, vil i de fleste tilfælde afspejle sig i prisen for køberrådgivningen.

I et boligkøb er der både følelser, tryghed og penge på spil. Det handler om ens fremtidige privatøkonomi, hvorfor det netop giver mening og overlade ansvaret til en køberrådgiver så man er bedre klædt på til at undgå unødige bekymringer og dyre overraskelser i ens nye boligkøb.

Få hjælp af en erfaren boligrådgiver

Hos BoligPartner er vi eksperter i boligrådgivning, så står du også skal købe en bolig, er du meget velkommen til at kontakte os. Om du skal have hjælp til den fulde køberpakke, gennemgang og lignende er vi altid klar til at hjælpe dig i mål.

Undgå at prisen for dit boligkøb bliver for høj, kom uden om faldgruberne og sørg for at få den bedst mulige handel. Skriv til os herunder, så vi vender vi tilbage til dig hurtigst muligt – eller ring til os på 70 60 50 38.

Kommentarer lukket til Køberrådgivning sikrer dig en mere gennemsigtig & tryg bolighandel

Når handlen er endelig

Når der er meldt endelig handel, kan ingen af parterne fortryde og springe fra handlen, og drømmeboligen er nu jeres.

Det formelle arbejde starter nu, når handlen er endelig, skal der tinglyses skøde på ejendommen, så jeres retmæssige ret af ejendommen sikres juridisk. Et skøde er det dokument, der sikrer jer den juridiske ret til sælgers bolig. Uanset, hvilken type ejendom I køber (undtaget andelsboliger) har I brug for tinglysning af et skøde. I praksis er skødet i dag et elektronisk dokument, da tinglysningen er blevet digitaliseret. Det oprettes inden på Tinglysningsrettens hjemmeside og underskrives sædvanligt af alle parter med NemID.

Når jeres adkomst til ejendommen er tinglyst, er der således blevet gjort opmærksom på, at ejendommen har fået nye ejere.

Inden overtagelsesdagen skal I have styr på, at der er tegnet forsikringer hus og eventuelt ejerskifteforsikring. Det er meget vigtigt, at de træder i kraft den dag I får adgang til ejendommen, også hvis dette er før den officielle overtagelsesdag.

På overtagelsesdagen vil der blive aflæst målere, og ejendomsmægleren vil typisk sørge for registrering af ejerskifte hos de forskellige forsyningsværker. I skal tjekke funktionen af hårde hvidevarer og gennemgå ejendommen for fejl og mangler og om ejendommen svarer til, hvad der er beskrevet i salgsopstilling, tilstandsrapport mv., og at sælger har foretaget eventuelle aftalte udbedringsarbejder mv. Eventuelle indsigelser, skal ske hurtigst muligt og skriftligt.

Inden for en måneds tid, efter overtagelsesdagen skal der udarbejdes en refusionsopgørelse. Dette er, hvad man tidligere kaldte en reguleringsopgørelse mellem jer som købere og sælger. Når man overtager en bolig, vil skæringsdatoen typisk være overtagelsesdagen, såfremt der er udgifter, der er er betalt forud eller endnu ikke opkrævet/afregnet, bliver de reguleret i refusionsopgørelsen mellem jer. Det vil sædvanligt være poster som ejendomsskatter, oliebeholdning, eventuelt ejerskifteforsikring mv.

Når alle parter har godkendt denne, skal saldoen betales i enten jeres eller sælgers favør.

I er ved at være i mål nu. Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, I har fået overdraget nøglerne til boligen, og refusionsopgørelsen er på plads er bolighandlen klar til at blive afsluttet.

Kommentarer lukket til Når handlen er endelig

Når drømmeboligen er fundet

Når I har fundet jeres drømmebolig, skal i forhandle de gængse vilkår på plads.

I skal her huske på, at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver og varetager således alene sælgers interesser. Det er altid en god idé at bede om et skriftligt svar, hvis I har spørgsmål, der er helt afgørende for jer, så der ikke opstår tvivl om det efterfølgende.

Når I har forhandlet pris og vilkår på plads med ejendomsmægleren, vil der blive udarbejdet en købsaftale. I skal her bede om, at der indsættes et bank- og advokat-/rådgiverforbehold, (hvis I ønsker det) så jeres rådgivere har mulighed for at gennemgå købsaftalen og handlens dokumenter, og sikre jeres interesser bedst muligt.

Når der er indsat bank/rådgiverforbehold, har jeres rådgivere mulighed for at annullere handlen uden omkostninger for jer, hvis der viser sig forhold, der gør, at I ikke længere ønsker at købe boligen. Naturligvis inden for den givne frist, som typisk er mellem tre – seks hverdage, fra alle parters underskrift. Uden et bank- og rådgiverforbehold, vil det koste jer 1% af købesummen, såfremt I fortryder handlen, inden for den lovpligtige frist på seks hverdage.

I skal være opmærksomme på, at selvom ejendomsmægleren har udarbejdet en købsaftale og sendt til jeres til underskrift og I signere og sender den tilbage til mægleren, så er det først en bindende aftale fra sælgers side, når denne har signeret købsaftalen. I skal derfor være opmærksomme på, at få sælgers underskrift hurtigst muligt, så I ikke risikerer at boligen bliver solgt til anden side.

Købers rådgivere, vil efter alle parters underskrifter gennemgå købsaftalen og handlens dokumenter. BoligPartners gennemgang af handlen, vil i samråd med jer munde ud i en godkendelsesskrivelse. Godkendelsesskrivelsen er det dokument der beskriver, hvilke forbehold vi har for handlen, før den kan endelig godkendes.

Ligesom vi skal godkende handlen, skal jeres bank også godkende handlen. Det betyder blandt andet, at jeres bank skal have en vurderingsmand ud og vurdere ejendommen, før banken kan godkende finansieringen, dette er helt standard.

Når parterne er blevet enige om vilkårene med eventuelle forbehold i godkendelsesskrivelsen, godkendes handlen endeligt.

Kommentarer lukket til Når drømmeboligen er fundet

Når de første tanker om ny bolig, trænger på

Boligkøb er én af de største investeringer for de fleste personer i livet, og for at hjælpe jer lidt på vej, er her et par af BoligPartners enkle råd til, hvordan processen kan blive en lille smule mere overskuelig. I er altid velkomne til at ringe til os, uanset hvor i forløbet I befinder jer, vi hjælper jer gerne på vej.

Tal om jeres idéer, forventninger, pris og krav. Jo mere præcise og afklaret I bliver desto mere målrettet kan I begynde at søge.

Banken sætter de økonomiske rammer, for de fleste huskøbere, så det er en god idé at holde et møde med dem hurtigst muligt, så I kan danne jer et overblik over jeres økonomiske budget. Her vil I ligeledes tage en snak om finansieringen af boligen, og hvordan jeres fremtidige budget vil se ud, og hvilke lån der vil være mest fordelagtige for jer, i den situation I er i.

Når I har afklaring omkring den økonomiske del, betyder det også I kan slå hurtigere til, når drømmehuset kommer på markedet, da I ikke skal vente på, at jeres bank får regnet det hele igennem for jer.

Med overblik over økonomien og jeres kriterier, kan I nu søge mere målrettet efter drømmeboligen. Det er nærliggende og starte med diverse boligportaler, men I kan ligeledes gå forbi ejendomsmæglerne i området og tage en snak om jeres behov, måske har de noget på vej ind der matcher lige netop jeres kriterier, eller I kan blive tilføjet deres køberkartotek.

I kan med fordel i starten af processen, gøre jer overvejelser om, hvem der skal være jeres rådgivere i handlen. Hvis I gerne vil have flere banker, til at give et tilbud mv. er det en god idé og sætte det i gang, så tidligt som muligt.

Såfremt I vil have en juridisk rådgiver i handlen, kan I begynde og undersøge markedet herfor. Det er ikke et krav, at man har en jurist/advokat eller køberrådgiver til at gennemgå den juridiske del af handlen, det er helt op til jer selv.

Kommentarer lukket til Når de første tanker om ny bolig, trænger på
Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern