Berigtigelse af ejendomshandel

Hvad betyder berigtigelse af ejendomshandel?

Berigtigelse af ejendomshandel, er et begreb man ikke kommer udenom, når man køber bolig. Men de færreste ved, hvad det egentlig betyder i praksis, når man har fundet sin nye bolig.

Det betyder helt konkret, at når købsaftalen er underskrevet af alle parter, og alle forbehold er afklaret, kan handlen betragtes som endelig. Herefter starter den praktiske fase af ejendomshandlen, hvor handlen skal berigtiges. Berigtigelse handler altså om afslutningen af ejendomshandlen.

Du skal som køber sikre din juridiske ret til boligen, og det sker ved udarbejdelse og tinglysning af skødet. Skødet er nemlig din dokumentation for, at du er retmæssig ejer af din nye ejendom og ejerskiftet bliver hermed registeret i tingbogen.

Når der foreligger et tinglyst, anmærkningsfrit skøde – det vil sige at der ikke er noteret anmærkninger (fx sælgers gamle lån) heri, som har betydning for parterne, kan købesummen frigives til sælger – dog tidligst på overtagelsesdagen.

Berigtigelse af ejendomshandel omfatter udover tinglysning af skødet, hvor der ændres adkomst på ejendommen, også en refusionsopgørelse.

En refusionsopgørelse er opgørelsen mellem dig og sælger, og jeres økonomiske mellemværende i ejendomshandlen, hvor skæringsdatoen typisk er overtagelsesdagen. Såfremt der er udgifter, som er betalt forud eller endnu ikke opkrævet/afregnet, bliver de reguleret i refusionsopgørelsen mellem jer. Det vil sædvanligt være poster som ejendomsskatter, oliebeholdning, eventuelt ejerskifteforsikring mv.

Man kalder det at berigtige en ejendomshandel, når man sikrer, at handlen bliver gennemført, som aftalt i købsaftalen.

Skal vi hjælpe dig med berigtigelse af bolighandlen?

Processen – Faserne i en berigtigelse af ejendomshandel

Fakta om berigtigelse:

  • Der skal oprettes et digitalt skøde på tinglysning.dk. Den der opretter det, vil blive anmelder heraf.
  • Prøvetinglysningen af skødet, sendes til godkendelse hos den anden part.
  • Når skødet er godkendt af alle parter, signeres skødet digitalt med NemID af alle parter. Såfremt man ikke har NemID, kan skødet signeres af anden part, hvis man har givet en tinglysningsfuldmagt hertil.
  • Skødet anmeldes til tinglysning, og afgiften hertil opkræves med det samme.
  • Det tinglyste skøde kommer retur på e-mail til anmelder, eventuelt med anmærkninger om sælgers lån.
  • Der skal gives besked til modpart, samt involverede pengeinstitutter om tinglysningen. Så pengeinstitutterne kan få tinglyst købers nye lån og aflyst sælgers gamle lån. I forbindelse med tinglysningen underrettes kommunen og SKAT automatisk om ejerskiftet.
  • Der skal udarbejdes en refusionsopgørelse.
  • Alle parter skal godkende refusionsopgørelsen.
  • Når skødet er anmærkningsfrit (alle sælgers lån er aflyst), bliver det sendt til anmelder pr. e-mail fra Tinglysningsretten. Købesummen frigives til sælgers disposition, dog tidligst på overtagelsesdagen.

Hvem skal berigtige ejendomshandlen?

Der er ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige en ejendomshandel. Det er altså helt op til dig at beslutte, om du ønsker egen rådgiver, der forestår berigtigelse af ejendomshandel.

Det er heller ikke lovmæssig bestemt, om det er køber eller sælger, der skal forestå berigtigelsen. Dog bør det under alle omstændigheder fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige ejendomshandlen. Det er meget forskelligt, om det har været til genstand for forhandling under købsprocessen.

Igennem de senere år, har det typisk være købernes ansvar og berigtige ejendomshandlen, men det er blevet mere alment, at det kan være aftalt at sælgers rådgiver berigtiger handlen. Såfremt du har en køberrådgiver i din ejendomshandel, vil det være deres opgave at kontrollere at oplysningerne er noteret korrekt i skødet, og at samtlige poster er medtaget i refusionsopgørelsen, så dine interesserer bliver varetaget igennem hele ejendomshandlen.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver og er forpligtiget til at varetage deres interesser i hele forløbet. Dette forhold er reguleret i ”Lov om formidling af fast ejendom m.v.” Her fremgår det direkte af bestemmelserne, at ejendomsmægleren alene er sælgers repræsentant.

Det betyder i praksis, at ejendomsmægleren godt må berigtige ejendomshandlen, men hvis samme mægler, også repræsenterer sælger i handlen, må vedkommende ikke rådgive dig også.

Det kan derfor altid anbefales, at du som køber har din egen rådgiver, der varetager dine interesser gennem ejendomshandlens forløb. Din rådgiver kan sikre dig, at købsaftalen er i overensstemmelse med dine ønsker, samt stå for berigtigelsen af ejendomshandlen. Når hver part har sin egen rådgiver, er der ingen tvivl om, hvem der rådgiver hvem i ejendomshandlen.

Har du brug for hjælp eller spørgsmål?

Skriv til os, så vi vender vi tilbage til dig hurtigst muligt – eller ring til os på 70 60 50 38.